GIẢI PHÁP TƯ VẤN


Sử dụng bề dày học thuật và kinh nghiệm của các Chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ giúp các Lãnh đạo Doanh nghiệp ra quyết định dễ dàng và bảo đảm hơn khả năng thành công. Chúng tôi tiến hành phương pháp tiếp cận và xử lý theo nhiều chiều căn cứ vào các dữ liệu Doanh nghiệp cung cấp và thong tin đề xuất đều có sự tham gia của Doanh nghiệp. Nhờ vậy, kết quả tư vấn luôn có tính ứng dụng cao và mang lại hiệu quả. Xem xét các vấn đề trong mối liên hệ qua lại của toàn bộ các chiến lược và tính đồng bộ của các giải pháp, là điểm trọng tâm trong phương pháp tư vấn của AMICA.

AMICA cung cấp các giải pháp chuyên sâu mang tính đồng bộ cho Doanh nghiệp, trong các lĩnh vực:

 

  • Xây dựng chiến lược
  • Phát triển thương hiệu
  • Hệ thống phân phối

 

 


XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Xác định chiến lược, là căn cứ để đưa ra các quyết định quan trọng. Chiến lược đúng, là điều kiện cần để xây dựng một thương hiệu mạnh và bảo đảm hiệu quả đầu tư vào hệ thống phân phối.

Đọc thêm >>
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Xuất phát từ việc phân tích chiến lược cạnh tranh, chúng tôi giúp Doanh nghiệp tìm ra các giá trị khác biệt hướng tới khách hàng và bảo đảm thực thi được "lời hứa của thương hiệu".

Đọc thêm >>
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Doanh nghiệp cần quản lý và phát triển hoạt động phân phối như một chiến lược tạo ra năng lực cạnh tranh, đồng bộ với Chiến lược Doanh nghiệp để đầu tư thích ứng trong từng giai đoạn.

Đọc thêm >>