Tập trung vào nhóm công chúng mục tiêu

Việc xác định giá trị của công ty phải phù hợp với thị trường mục tiêu. Điều này có nghĩa là thị trường mục tiêu phải được xác định rõ ràng. Việc phổ biến mà các doanh nghiệp hay làm là xem xét lại nhóm đối tượng mục tiêu, đặc biệt khi nhóm đối tượng này không được xác định rõ ràng ngay từ những chặng đầu của quá trình xây dựng doanh nghiệp.

Cần thiết phải tạo ra được thế cân bằng khi xác định thị trường mục tiêu thông qua việc làm cho nhóm đối tượng mục tiêu nhận thấy rằng doanh nghiệp của bạn đặc biệt hướng tới họ. Điều này yêu cầu doanh nghiệp phải thu hẹp thị trường mục tiêu.

Tại sao thị trường mục tiêu lại quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu?

Doanh nghiệp phải đặt ra sứ mệnh cho thương hiệu là phải xây dựng và đạt được sự ngưỡng mộ của nhóm đối tượng mục tiêu, đây chính là phương tiện cần thiết để đạt được mục tiêu của thương hiệu.

Để đạt được mục tiêu marketing thương hiệu, điều quan trọng là phải hiểu rõ thị trường mục tiêu.

Điều này yêu cầu phải tiến hành phân tích thị trường. Việc phân tích thị trường này cần phải được tiến hành càng sâu càng tốt để có thể đưa ra được những dữ liệu cần thiết để tiếp cận được với khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả. Thông qua việc hiểu biết khách hàng mục tiêu, doanh nghiệp sẽ tự tin hơn trong từng bước tiếp cận và gắn kết với họ.

Sức mạnh của thương hiệu nằm trong khả năng tập trung vào thị trường mục tiêu. Đó là lý do tại sao việc xác định thị trường mục tiêu lại giúp củng cố hiệu quả của thương hiệu.

Có hai bước cần phải làm: tiến hành một phân tích thị trường một cách không chính thức và sau đó viết một định nghĩa về nhóm đối tượng mục tiêu của công ty. Các bước này được thực hiện như sau:

Tiến hành phân tích thị trường không chính thức:

Những câu hỏi dưới đây sẽ giúp thực hiện việc đánh giá thị trường. Nghiên cứu càng kỹ càng tốt. Có thể đọc báo và tìm kiếm những thông tin liên quan đến thị trường mục tiêu. Việc này sẽ giúp thu hẹp đối tượng mục tiêu theo sở thích, nhân khẩu học và các xu hướng chung.

1. Đối tượng mục tiêu của bạn là ai?
2. Đối tượng mục tiêu cư trú ở khu vực nào?
3. Họ nghĩ gì về thương hiệu hiện tại của bạn?
4. Bạn muốn họ nghĩ như thế nào về thương hiệu của bạn?
5. Bạn sẽ khiến họ quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của bạn như thế nào?
6. Ai là những đối thủ đang tranh giành sự trung thành và ngưỡng mộ của họ?
7. Việc kinh doanh và các đối tượng khách hàng của bạn có được phân chia theo nhóm mục tiêu không?

Viết mô tả về thị trường mục tiêu:

Sử dụng những câu hỏi trên đây để viết mô tả về thị trường mục tiêu. Càng cụ thể càng tốt. Sau đó thảo một bản chỉ rõ những loại quan hệ mà bạn muốn có với khách hàng.

AMICA sưu tầm.

Tags: 4

BÀI VIẾT LIÊN QUAN