Đặt đúng người vào đúng vị trí

Một trong những đặc điểm của các nhà lãnh đạo xuất sắc là họ có khả năng nhìn người, hiểu người và đặt người đó vào đúng vị trí. Làm vậy, họ có thể phát huy tối đa khả năng của nhân viên. Nhưng không phải lãnh đạo nào cũng đặt nhân viên vào đúng nơi lẽ ra nên thuộc về họ.
Vì sao vậy? Có 5 sai lầm mà các nhà lãnh đạo thường mắc phải có thể ngăn cản họ khỏi việc chọn đúng người đúng việc.
1. Không biết đòi hỏi cần thiết để làm việc thành công
Đó là những điều mà một người cụ thể cần phải làm để thành công. Vạch ra những phẩm chất đó. Nó có thể chỉ hai hoặc ba, nhưng cũng có thể đến con số 10. Sau đó, bạn mới có thể tìm những người có khả năng đáp ứng những đòi hỏi đó của mình.
2. Không biết các kỹ năng và năng khiếu của một người
Đôi khi chúng ta biết khả năng và kỹ năng đòi hỏi để thành công trong một công việc cụ thể, nhưng chúng ta lại kém cỏi trong việc đánh giá năng khiếu của một người chúng ta đặt vào anh ta vào vị trí đó. Có thể chúng ta biết một công việc cụ thể cần một người chi tiết, tỉ mỉ nhưng chúng ta lại thất bại trong việc thừa nhận rằng người mà chúng ta đặt vào vị trí đó lại làm hỏng việc khi bị ngập vào các chi tiết.
3. Thất bại trong việc chuyển nhân lực khi công việc hoặc con người thay đổi
Trong khi thăng tiến cho một người thực sự phù hợp với kỹ năng của họ là cần thiết, việc bạn giữ họ ở vị trí đó quá có thể làm cho họ làm không tốt công việc đó nữa.
Là một nhà lãnh đạo, bạn có thể đặt ai đó vào một vị trí mà phù hợp với những khả năng duy nhất của người đó, rồi sau đó nhận ra rằng hiệu quả của người đó đã sụt giảm nhanh chóng.
Điều gì đã xảy ra?
Một vài thứ đã thay đổi. Có thể công việc thay đổi. Có thể tổ chức thay đổi. Có thể con người thay đổi. Có thể chính bạn thay đổi. Có thể mọi thứ đã thay đổi.
Họ vẫn ở vị trí như lúc khởi đầu, nhưng vị trí ấy đã trở thành vị trí không thích hợp nếu công việc hoặc con người thay đổi. Vì thế, vị trí thích hợp có thể trở thành vị trí không thích hợp qua một khoảng thời gian.
4. Không kiên nhẫn
Đôi khi một người ở đúng vị trí, nhưng họ phải phát triển dần dần. Họ không chỉ tự phát triển, mà họ cũng cần được đào tạo. Bạn biết họ có năng khiếu, họ có khả năng, và họ có đam mê, nhưng họ cần thời gian và cần có người giúp họ. Các tổ chức nhỏ thường không thể thuê những người giỏi nhất, vì thế họ thuê những người trẻ và có tiềm năng, sau đó đào tạo họ.
Khi bạn đầu tư vào nhóm, đặc biệt nếu bạn đặt họ đúng chỗ, nhóm sẽ trở thành một cánh tay đắc lực cho bạn. Tất nhiên, nếu bạn không đặt mọi người vào đúng nơi, thì họ không thể làm gì hiệu quả hơn.
5. Không chuẩn bị
Đôi khi, chúng ta không có thời gian để chuẩn bị trước, nên chúng ta không được chuẩn bị để đặt mọi người vào nơi họ có thể phát triển và để tài năng của họ nở rộ.
Khi chúng ta thất bại khi đặt mọi người vào nơi phù hợp trong nhóm, một vài thứ rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến nhóm của chúng ta, họ sẽ giống như một động vật ký sinh. Tinh thần bị ảnh hưởng, mọi người không sẵn sàng phối hợp như một nhóm và sự tự tin bị xói mòn. Kết quả là, tiềm năng không được phát hiện ra, sự phát triển bị cản trở và đối thủ cạnh tranh có được lợi nhuận.

Nguồn: AMICA sưu tầm

Tags: 3

BÀI VIẾT LIÊN QUAN