Báo cáo dự án "Hệ thống trả lương theo phương pháp 3Ps" cho công ty Hữu Nghị ngày 16/4/2019 tại Hà Nội

Đây là một hoạt động nằm trong dự án "Tư vấn và Xây dựng lương 3Ps cho công ty Hữu Nghị", nhằm đảm bảo tính thông suốt và có cùng ngôn ngữ cùng ban chuyên gia tư vấn. Chúng tôi đã tiến hành 01 buổi truyền thông cho nội bộ toàn công ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị bao gồm các cấp Quản lý và các cấp Nhân viên của trụ sở, các chi nhánh, các công ty con để mọi người cùng hiểu mục đích, ý nghĩa của sự thay đổi này sẽ mang lại lợi ích như thế nào và nhằm hiện thực hóa chiến lược kinh doanh ở cấp công ty.

 

Dự án do Thạc Sĩ Vũ Hồng Thương đảm nhận là chuyên gia chính. Bà Thương có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn nhân sự, phát triển tổ chức và con người tại các công ty Big 4. Bà cũng là một trong các chuyên gia tham gia dự án tư vấn nhân sự của công ty AMICA.

CÁC ALBUM KHÁC