FECON đặt đích lãi 160 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu đạt 1.007 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 127 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2011, EPS đạt 5.756 đồng/CP.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua phương án chia cổ tức 2012 với tỷ lệ 30%.

Theo đó, FCN sẽ phát hành 3,3 triệu cổ phần để trả cổ tức với mức 20% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu (10% đã được tạm ứng bằng tiền mặt trước đó) và chào bán thêm 19,8 triệu cổ phần bằng mệnh giá cho cổ đông với tỷ lệ 5:6, qua đó FCN sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp 2,4 lần từ 165,7 tỷ đồng lên 397,6 tỷ đồng trong năm 2013.
Đại hội cũng thông qua Kế hoạch kinh doanh 2013 với doanh thu tăng 19% đạt 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 25% đạt 160 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức đạt 20%.Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc FCN. Ảnh: Chí Cường

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc FCN cho biết, kết thúc năm 2012 đầy khó khăn song FCN đã hoàn thành các nhiệm vụ được cổ đông giao, FCN đã tiếp tục định vị được thương hiệu, uy tín với các chủ đầu tư, nhà thầu trong nước, quốc tế trong lĩnh vực nền móng công trình với việc tham gia cùng lúc nhiều công trình lớn trong đó có 4 công trình trọng điểm quốc gia như Nhiệt điện Long Phú 1, Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Duyên Hải 1 và đặc biệt là dự án FDI lớn nhất Việt Nam trong giai đoạn này là Khu liên hợp luyện thép Formosa Hà Tĩnh.

Theo ông Khoa, năm 2013 sẽ tiếp tục là năm khó khăn với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng nói chung và FCN nói riêng, để đạt được các mục tiêu đã đặt ra, FCN sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực công nghệ, máy móc thiết bị, tăng tốc nghiên cứu phát triển để tăng năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên FCN năm 2013

Trong năm 2013, FCN dự kiến sẽ kêu gọi đối tác nước ngoài cùng góp vốn thành lập công ty sản xuất cọc tại Thanh Hoá để đón đầu Dự án Lọc dầu Nghi Sơn và bắt tay vào đầu tư cho lĩnh vực công trình ngầm ngay sau khi nhận được dự án.

-Theo Báo Đầu Tư, AMICA sưu tầm-

Tags: 2

BÀI VIẾT LIÊN QUAN