banner

CÂU CHUYỆN CỦA AMICA

LÝ TƯỞNG

chúng tôi theo đuổi

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành điểm đến của những doanh nghiệp muốn có thương hiệu được biết trên toàn thế giới.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển để cạnh tranh với số còn lại.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

"TRÍ TUỆ, SÁNG TẠO, KHÁT VỌNG" - 3 giá trị cốt lõi cũng là 3 chữ cái đầu trích từ tên AMICA.