banner

Giới thiệu tổng quan khóa học

Vận hành Doanh nghiệp bằng kinh nghiệm cũ và tư duy chủ quan thường khiến nhiều đơn vị đi vào lối mòn và không có khả năng ứng phó với sự thay đổi. Khóa đào tạo này sẽ trang bị kiến thức đồng bộ và phương pháp xây dựng Chiến lược, để tìm ra cách thức kinh doanh phù hợp với nội lực của Doanh nghiệp và là nền tảng để các hoạt động khác đi đúng hướng. Kết hợp lý thuyết đúng đắn với chia sẻ thực tiễn từ các tập đoàn nước ngoài và công ty Việt Nam, đảm bảo học viên ứng dụng được một cách sâu sắc nhất.

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

 1. Nắm được quy trình quản trị Chiến lược và phương thức cạnh tranh cho Doanh nghiệp.
 2. Biết cách thiết lập mục tiêu Chiến lược và điều chỉnh theo từng giai đoạn ở thực tế.
 3. Phương pháp xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp.
 4. Kỹ thuật đánh giá cơ hội và thách thức, thế mạnh và điểm yếu của Doanh nghiệp.
 5. Phương pháp xác định các đơn vị kinh doanh Chiến  lược (SBU) trong mô hình đa ngành (nếu có).
 6. Nền tảng kiến thức để tạo ra tập hợp giá trị độc đáo và điểm khác biệt cho Doanh nghiệp.
 7. Có tư duy và phương pháp xây dựng các giải pháp hành động Chiến lược thực thi mang tính đồng bộ và dài hạn: Nhân sự, Marketing, Tài chính, Công nghệ, Hệ thống thông tin, R&D,..

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Lãnh đạo và quản lý cao cấp
 • Chủ Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Giám đốc hoặc Trưởng/ Phó phụ trách các mảng: Kinh doanh, Marketing, Thương hiệu, Tài chính, Nhân sự, R&D, CNTT,..

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Buổi 1: Tổng quát về chiến lược với doanh nghiệp

Mục đích: Nắm vững quy trình xây dựng và quản trị chiến lược. Phân biệt các loại chiến lược và vai trò của chúng trong vận hành kinh doanh. Hiểu được nguyên lý kết cấu mô hình tập đoàn và các đơn vị kinh doanh (SBU).

Buổi 2: Xây dựng Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp

Mục đích: Phương pháp viết những tuyên bố mang tính định hướng và mục tiêu cho doanh nghiệp dựa trên sự lựa chọn về phạm vi chiến lược như: ngành nghề kinh doanh, khách hàng mục tiêu, sản phẩm và sự khác biệt để hấp dẫn khách hàng, đối tác, cổ đông và nhân viên.

Buổi 3: Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài của doanh nghiệp

Mục đích: Xác định những nhóm nhân tố từ môi trường kinh doanh bên ngoài có ảnh hưởng. Nắm được kỹ thuật để đánh giá đúng cơ hội và phát hiện ra thách thức đối với doanh nghiệp.

Buổi 4: Phân tích môi trường bên trong của doanh nghiệp

Mục đích: Phân tích nội bộ theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau và nắm được kỹ thuật để đánh giá đúng thế mạnh, điểm yếu và các lợi thế cạnh tranh cũng như năng lực vượt trội của doanh nghiệp.

Buổi 5: Thực hành trên lớp (TH1)

Mục đích: Học viên ứng dụng kiến thức từ buổi 1 đến buổi 4 vào doanh nghiệp với dữ liệu thực để hoàn thiện các nội dung: Tuyên bố của Doanh nghiệp (Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi); Phân tích môi trường bên ngoài và bên trong.

Buổi 6: Tổng hợp và lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp

Mục đích: Kỹ thuật tổng hợp các phân tích về Doanh nghiệp để xác định định hướng phát triển, vị thế Chiến lược và lựa chọn phương án Chiến lược. Công cụ giúp Doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với giai đoạn và bối cảnh.

Buổi 7: Các loại chiến lược doanh nghiệp

Mục đích: Hiểu những chiến lược được áp dụng cho từng lĩnh vực và các đơn vị kinh doanh (SBU) của Doanh nghiệp. Chiến lược cạnh tranh cụ thể gắn với sản phẩm và thị trường xác định.

Buổi 8: Thực hành trên lớp 2 (TH2)

Mục đích: Học viên ứng dụng kiến thức buổi 6 và buổi 7 vào Doanh nghiệp với dữ liệu thực để xây dựng chiến lược thích ứng với từng mảng hoạt động kinh doanh.

Buổi 9: Giải pháp thực thi và kiểm soát triển khai chiến lược

Mục đích: Tư duy và phương pháp thực hiện chiến lược với định hướng giải pháp chính: CNTT, Marketing, R&D, Nhân sự, Tài chính,... và đo lường, kiểm soát tiến trình triển khai.

Buổi 10: Thực hành trên lớp 3 (TH3)

Mục đích: Học viên ứng dụng kiến thức buổi 9 vào doanh nghiệp với dữ liệu thực để cụ thể hóa chiến lược kinh doanh đã lựa chọn bằng các “Nhóm giải pháp và sáng kiến sẽ thực thi” nhằm đạt mục tiêu của chiến lược.

Buổi 11+12: Báo cáo tốt nghiệp

Mục đích: Các nhóm hệ thống lại toàn bộ kiến thức và bài tập thực hành với case Doanh nghiệp thực tế đã chọn để thuyết trình báo cáo.

Cùng 4 buổi seminar chuyên môn quan trọng của cấp chức năng:

Seminar “Xây dựng chiến lược Marketing đồng bộ với chiến lược công ty để hiện thực hóa kinh doanh”
Seminar “Xây dựng chiến lược Nhân sự đồng bộ với chiến lược công ty để hiện thực hóa kinh doanh”
Seminar “Xây dựng chiến lược CNTT đồng bộ với chiến lược công ty để hiện thực hóa kinh doanh”
Seminar “Xây dựng chiến lược Tài chính đồng bộ với chiến lược công ty để hiện thực hóa kinh doanh”

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Học qua trải nghiệm và nghiên cứu điển hình:

 • Phương pháp đào tạo dựa trên tâm lý học hiểu của người lớn, với bài tập, thảo luận và giải quyết vấn đề cụ thể của học viên.
 • Ứng dụng case Doanh nghiệp thực tế.
 • Giảng viên cung cấp phương pháp, lý thuyết, chia sẻ kinh nghiệm và phản hồi giúp học viên trải nghiệm để hoàn thiện kiến thức và năng lực.

Kết cấu khóa học đề cao tính chuyên sâu và đồng bộ:

 • Lý thuyết + Thực hành + Thuyết trình báo cáo.
 • Seminar chuyên môn đồng bộ với chiến lược.
 • Thực địa với case Doanh nghiệp.

GIẢNG VIÊN

Phó Giáo Sư, Tiến Sỹ Ngô Kim Thanh

Bà là Trưởng bộ môn quản trị doanh nghiệp, khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học kinh tế Quốc dân. Bà từng đảm nhận vị trí Giám đốc trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp vừa vả nhỏ. Bà là người đầu tiên đặt nền móng cho bộ môn Quản trị chiến lược và đưa các kiến thức chiến lược từ nước ngoài về Việt Nam, các đầu sách về Quản trị chiến lược hiện nay đang được sử dụng trong các trường đại học đều do bà là người chủ biên và đồng biên soạn. Bà có hơn 30 năm kinh nghiệm về Quản trị chiến lược, Quản trị kinh doanh. Bà tham gia giảng dạy và tư vấn cho nhiều công ty, tập đoàn của Việt Nam như: Viettel, Vinaconex, Bia Sài Gòn, Giấy Bãi Bằng, Than Quảng Ninh,... và các công ty lớn nhỏ khác trong Việt Nam. Bà là giảng viên, chuyên gia cao cấp trong các dự án tư vấn và đào tạo cùng các hoạt động chuyên môn tại Công ty AMICA.

Thạc Sỹ Trịnh Đình Long

Ông bảo vệ đề tài thạc sĩ về “Định vị để thành công” xuất phát từ nghiên cứu chiến lược của doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu và nhận học bổng nghiên cứu “Thực tiễn DNVVN trong nền kinh tế thị trường” tại Bỉ. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc và đảm nhiệm các vị trí: Giám đốc kinh doanh, Giám đốc Marketing, Giám đốc huấn luyện và duy trì hệ thống phân phối tại các tập đoàn nước ngoài và công ty của Việt Nam như: American Standard, METRO Cash & Carry, PEPSICO, Tiger Beer, Nutifood. Ông chủ trì hội thảo và giảng dạy các chương trình đào tạo CEO và Thạc sĩ về: Chiến lược cạnh tranh, Thương hiệu, Marketing tại các Viện Quản trị Kinh doanh của trường Đại học (Kinh tế quốc dân, Quốc gia, FPT), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và cho nhiều doanh nghiệp. Hiện ông điều hành Công ty AMICA và trực tiêp tư vấn chuyên môn cho: Viglacera, Trung Nguyên, FECON , TASCO, Dệt Kim Đông Xuân, Bảo Minh, TAKA, HAPACO, Thủ Đô,...

Cùng các chuyên gia đảm nhận seminar chuyên môn:

 • Thạc Sĩ Vũ Hoàng Liên: Chuyên gia công nghệ thông tin 
 • Thạc Sĩ Nguyễn Anh Tuấn: Chuyên gia quản trị chiến lược
 • Tiến Sĩ Trần Vân Như: Chuyên gia nhân sự
 • Tiến Sĩ Tô Đình Dũng: Chuyên gia tài chính và công nghệ

 

Học phí 0₫ 0₫
Thanh toán học phí trước ngày
(*) Áp dụng trả góp 0% qua thẻ tín dụng

Khi truy cập/ đóng học phí/ sử dụng dịch vụ, bạ đã đọc, chấp thuận, và tuân thủ Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại chúng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN