banner

Giới thiệu tổng quan

Người làm Marketing chuyên nghiệp khi đưa một sản phẩm ra thị trường sẽ không phân bổ ngân sách đều theo thời gian và càng không trích lập ngân sách Marketing tỉ lệ theo doanh số. Phương pháp nào để ra những quyết định cho các khoản chi về hình ảnh, chất lượng, quảng cáo khi tung sản phẩm và thời điểm nào thì cần đưa ra một thương hiệu mới? Kiến thức học thuật đúng đắn và kinh nghiệm thực tế cùng tham khảo các Doanh nghiệp lớn trên thế giới đã triển khai chính sách Marketing như nào, sẽ được đề cập tại nội dung này.

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

 • Hiểu được tính chu kỳ sống của sản phẩm (Product Life Cycle)
 • Hiểu chính sách Marketing thích ứng để đạt mục đích
 • Hiểu “Quản trị sản phẩm” là gì và vì sao lại là cần thiết?
 • Quyết định về giá, chất lượng, hình ảnh dựa trên nguyên lý nào
 • Khi nào cần đưa ra hay rút đi một sản phẩm
 • Khi nào cần tạo ra một thương hiệu, thương hiệu bảo chứng, thương hiệu mẹ và con

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Giám đốc trực tiếp hoạch định chiến lược sản phẩm và kinh doanh
 • Giám đốc, Quản lý và Chuyên viên Marketing, Tài chính, Sản xuất và chuyên viên ngành hàng
 • Những người khởi sự kinh doanh muốn hiểu đầy đủ về sản phẩm và chính sách Marketing ứng với từng giai đoạn của sản phẩm

LỊCH TRÌNH VÀ HÌNH THỨC TIẾN HÀNH

 • Khởi động và lắng nghe nhu cầu khác từ người tham dự
 • Trình bày nội dung chính và thảo luận
 • Bài thực hành áp dụng của người tham dự
 • Đánh giá và tư vấn điều chỉnh
 • Giải đáp những câu hỏi liên quan
 • Kết luận và chia sẻ tiếp theo trên mạng kết nối của chương trình với những người quan tâm khác

GIẢNG VIÊN / CHUYÊN GIA

Thạc sĩ Trịnh Đình Long

Được trình bày và minh họa bằng ví dụ sinh động thực tiễn, của người có học thuật chuyên ngành và kinh nghiệm làm nghề 20 năm về Chiến lược, Thương hiệu, Phân phối. Xem thông tin về Giảng viên/Chuyên gia tại đây

Học phí 0₫ 0₫
Thanh toán học phí trước ngày
(*) Áp dụng trả góp 0% qua thẻ tín dụng

Khi truy cập/ đóng học phí/ sử dụng dịch vụ, bạ đã đọc, chấp thuận, và tuân thủ Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại chúng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN