banner
banner

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

1. CÁC GÓI TƯ VẤN

 • CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
 • CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH
 • CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

2. CẦN TƯ VẤN KHI

 • Muốn thay đổi định hướng hoặc kết cấu kinh doanh; chuẩn bị đầu tư mới hay rút khỏi một ngành nghề, sản phẩm hay một dịch vụ.
 • Mua bán, sáp nhập hay liên kết với các Doanh nghiệp.
 • Doanh số suy giảm liên tục và sản phẩm không cạnh tranh được.
 • Lập kế hoạch thực hiện và ngân sách cho các bộ phận trong Doanh nghiệp.
 • Đầu tư cho Xây dựng thương hiệu.

3. KẾT QUẢ TƯ VẤN

 • Tổng hợp các phân tích: Cơ hội và Thách thức từ môi trường bên ngoài; Thế mạnh và Điểm yếu bên trong Doanh nghiệp.
 • Xác định phương án chiến lược và mục tiêu chiến lược theo từng giai đoạn.
 • Bản tuyên bố tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp.
 • Xác định định vị chiến lược và hoạch định phát triển thương hiệu trong chiến lược công ty.
 • Xác định những hoạt động trọng tâm cho các bộ phận chức năng như Marketing, Nhân sự, Công nghệ thông tin, R&D, Tài chính,.. để hiện thực hóa chiến lược.
 • Các phương án chiến lược cạnh tranh với từng lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm.
 • Xác định lợi thế cạnh tranh và căn cứ cho khác biệt hóa để xây dựng thương hiệu.

 

 

Học phí 0₫ 0₫
Thanh toán học phí trước ngày
(*) Áp dụng trả góp 0% qua thẻ tín dụng

Khi truy cập/ đóng học phí/ sử dụng dịch vụ, bạ đã đọc, chấp thuận, và tuân thủ Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại chúng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN