banner
banner

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

1. CÁC GÓI TƯ VẤN

 • THIẾT LẬP HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
 • XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC BỘ MÁY PHÂN PHỐI
 • XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỨC DANH & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
 • PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ & PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

2. CẦN TƯ VẤN KHI

 • Xác định các kênh bán hàng và cơ hội thị trường khi có sản phẩm mới.
 • Việc bán hàng bị suy giảm liên tục và không xác định rõ nguyên nhân.
 • Nhân viên bán hàng luôn thay đổi và khó kiểm soát hệ thống bán.
 • Nhà phân phối hợp tác không hiệu quả, không ra được hàng.
 • Xây dựng chiến lược phân phối như một lợi thế để cạnh tranh.

3. KẾT QUẢ TƯ VẤN

 • Cấu trúc bộ máy bán hàng và nhân sự triển khai.

 • Xác định kênh bán và tối ưu cơ hội phân phối cho sản phẩm.
 • Xây dựng chính sách bán và xác định tỉ trọng sản phẩm.
 • Mô tả về nhân sự và tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc.
 • Giải pháp phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của hệ thống.
 • Hệ thống quản lý và theo dõi, tác động tăng hiệu quả bán hàng.
 • Bộ công cụ đào tạo và phương pháp huấn luyện liên kết.
 • Các chương trình đào tạo cho từng cấp nhân sự trong bộ máy bán.
 • Dự phòng và điều chỉnh nhân sự thích ứng với thay đổi chiến lược.

 

 

Học phí 0₫ 0₫
Thanh toán học phí trước ngày
(*) Áp dụng trả góp 0% qua thẻ tín dụng

Khi truy cập/ đóng học phí/ sử dụng dịch vụ, bạ đã đọc, chấp thuận, và tuân thủ Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại chúng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN