TASCO - Thích ứng chiến lược trong giai đoạn chuyển đổi lĩnh vực hoạt động

Bối cảnh thị trường

TASCO (TARIC) vốn là một công ty có thương hiệu mạnh và có uy tín trong ngành xây dựng, đặc biệt khá thành công trong xây dựng hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị. Khi kinh doanh trong một thị trường đầy biến động của Việt Nam - Bất động sản, họ đã nhanh chóng nhìn nhận các cơ hội vàng trong đầu tư bất động sản và nhà ở vào những năm 2009, 2010.

TASCO quyết định theo đuổi chiến lược mới đó là: tập trung cho đầu tư và xây dựng nhà ở với các khoản đầu tư được coi là thành công lớn vào các dự án “khu đất vàng ven đô thị” ở thời điểm xác định lại chiến lược.

Khi này, TASCO đã thuê một đơn vị tư vấn để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty và chiến lược các cấp chức năng tới năm 2020 và xác định lại tầm nhìn, sứ mệnh.

 

Ảnh: Ví dụ cho thấy TASCO hiện thực hóa các kế hoạch chiến lược: Lễ thông xe tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý (nguồn: TASCO cung cấp) 

Ảnh: Ông Trịnh Đình Long, Tổng Giám Đốc công ty AMICA trình bày và bảo vệ các phương án đề xuất cho hạng mục "Xây dựng, sáng tác Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi cho TASCO"

Mục tiêu

Lãnh đạo TASCO đã đề nghị ban tư vấn AMICA với yêu cầu trong chương trình tư vấn như sau:

1. Mục tiêu thứ nhất: Tiến hành công tác đánh giá phản biện tổng thể cho kết quả của “Chương trình xây dựng chiến lược công ty và cấp chức năng của TASCO” do công ty tư vấn trước thực hiện.

2. Mục tiêu thứ hai: Trực tiếp tư vấn về “Xây dựng chiến lược Marketing TASCO”  cho giai đoạn chiến lược mới.

Giải pháp và hành động

AMICA đã xác định các nhóm công việc và các giải pháp cụ thể cần làm để có được lợi thế cạnh tranh lâu dài và từng bước đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, đó là:

  1. Công việc phản biện chiến lược
  2. Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
  3. Đồng bộ các chiến lược và giải pháp Marketing

Ảnh: Ban Lãnh đạo TASCO, Ban tư vấn Nghĩa Anh, Ban tư vấn phản biện AMICA
và các Giám đốc công ty thành viên/ liên kết TASCO, tháng 8/ 2011

Kết quả

TASCO đã có những chuyển đổi mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, phân bổ lại các nguồn lưc và xây dựng cho mình những năng lực cốt lõi bổ sung cho các mảng hoat động mới. Cho tới nay, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của suy thoái bất động sản kéo dài sau đó từ năm 2011, TASCO vẫn đứng vững và vẫn tiếp tục phát triển cho dù có những biến động rất lớn trong toàn ngành bất động sản. Bất chấp mọi thay đổi của thị trường, những định hướng về chiến lược và tầm nhìn vẫn dẫn dắt TASCO trong các hoạt động dài hạn và Ban lãnh đạo, để có điều chỉnh thích ứng trong ngắn hạn.

Thành công của TASCO và cũng là của chủ tịch Phạm Quang Dũng cũng đã được khẳng định thêm vào tháng 5/ 2014, ông Dũng đã được tín nhiệm bầu là Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty Thăng Long, một trong số tổng công ty lớn nhất Việt Nam với số vốn điều lệ 300 tỉ và 22 công ty thành viên.

- Ban tư vấn, AMICA Corp -

BÀI VIẾT LIÊN QUAN