Đào tạo ứng dụng

Chúng tôi luôn ý thức sâu sắc rằng các học viên đến từ Doanh nghiệp sẽ sử dụng kiến thức để đầu tư và đưa ra các quyết định quan trọng. Vì vậy,mỗi tình huống nghiên cứu trong các khóa học đều được chúng tôi tiếp cận bằng nhiều phương pháp phân tích và minh họa bằng những công cụ trực quan nhất để giúp học viên có thể hiểu biết sâu sắc và ứng dụng vào Doanh nghiệp một cách phù hợp.

Mục tiêu của chúng tôi là “Chuyển giao công nghệ” thông qua phương pháp “Đào tạo ứng dụng”, vì vậy các chương trình đều được thiết kế cho người “Học để Làm”, không chỉ là biết.

 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HUẤN LUYỆN

 

Học qua trải nghiệm và nghiên cứu điển hình:

Áp dụng phương pháp huấn luyện đặc biệt dựa trên tâm lý học hiểu của người lớn (Adult-learning Method - Công nghệ GFA - Germany). Học viên là trung tâm của mọi hoạt động đào tạo. Với các khóa đào tạo kỹ năng, trung bình 70% thời gian đào tạo dành cho các bài tập nhóm, bài tập tình huống, đóng vai, thảo luận nhóm, trao đổi kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề cụ thể của học viên. Giảng viên đóng vai trò cung cấp kỹ thuật, lý thuyết cơ bản, chia sẻ kinh nghiệm và là người hướng dẫn, đưa ra phản hồi giúp học viên tự khám phá và hoàn thiện năng lực.

 

Quay video và phân tích:

Tùy theo môn học, các kỹ năng trong bài giảng có thể được thể hiện minh họa qua phim hoặc video. Các kỹ năng có sự tham gia của học viên đều được video và chiếu phân tích, nhằm tái hiện khả năng thực thi của học viên để phân tích và hoàn thiện cho mỗi người ngay trong khóa học, kỹ năng của học viên được hoàn thiện ngay sau khóa học.

 

Các công cụ hỗ trợ giảng dạy chuyên nghiệp và khoa học:

Máy chiếu LCD, bảng Meta plan, Flip chart hỗ trợ tối đa cho quá trình tiếp thu của học viên.Học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải pháp cho doanh nghiệp của mình để bảo đảm tiêu chí "ỨNG DỤNG, HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH".