Hội thảo báo cáo "Xây dựng chiến lược công ty và cấp chức năng cho tập đoàn và Phản biện tư vấn chiến lược - TASCO", ngày 7/8/2011

Dưới đây là một số hình ảnh của hội thảo báo cáo "Phản biện tư vấn xây dựng chiến lược cấp công ty, cấp chức năng và Trình bày phương án sáng tác Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi cho công ty cổ phần TASCO (Taric) do công ty AMICA đảm nhận là đơn vị tư vấn phản biện. 

Hội thảo báo cáo được tổ chức trong 3 ngày 5, 6, 7/8/2011 tại không gian xanh mát, trong lành, yên tĩnh của Cúc Phương Resort & Spa, có sự tham dự của toàn bộ các thành viên Ban cổ đông, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc của toàn bộ tổng công ty mẹ TASCO và các công ty con trực thuộc; cùng ban chuyên gia tư vấn và ban chuyên gia tư vấn phản biện của AMICA.

CÁC ALBUM KHÁC