Tham dự: "Lễ vinh danh bánh trung thu lớn nhất Việt Nam của công ty Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh" ngày 24/8/2019 tại Hà Nội

Dưới đây là một số hình ảnh trong "Lễ vinh danh bánh trung thu lớn nhất Việt Nam của công ty Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh". 

Công ty AMICA là đơn vị tư vấn xây dựng chiến lược công ty và chiến lược cạnh tranh, tư vấn xây dựng tầm nhìn / sứ mệnh / giá trị cốt lõi cho công ty Bảo Minh.

CÁC ALBUM KHÁC