Khảo sát, tư vấn xây dựng chiến lược cạnh tranh và marketing cho rượu mơ Yên Tử, ngày 5/3/2022

Dưới đây là một số hình ảnh

CÁC ALBUM KHÁC