Hội thảo "Xây dựng Chiến lược gắn với Phát triển thương hiệu" ngày 8/4/2016 tại Hà Nội

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi hội thảo "Xây dựng Chiến lược gắn với Phát triển Thương hiệu" do công ty AMICA tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8/4/2016, dành cho các Tổng giám đốc, Giám đốc, cấp Quản lý, Chủ các doanh nghiệp.

Buổi hội thảo được trình bày với 2 nội dung chính là "Xây dựng chiến lược cấp công ty - Corporate Strategy" bởi bà Ngô Kim Thanh - Nguyên trưởng bộ môn Quản trị chiến lược, khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học kinh tế quốc dân, bà cũng là chủ biên giáo trình "Quản trị chiến lược" được giảng dạy trong trường đại học, bà cũng là một trong các chuyên gia tư vấn - giảng viên chiến lược tại công ty AMICA. Nội dung tiếp theo là "Từ chiến lược doanh nghiệp đến chiến lược phát triển thương hiệu - Cách nhìn đúng về chiến lược và thương hiệu" bởi ông Trịnh Đình Long - Tổng giám đốc công ty AMICA.

Vận hành Doanh nghiệp bằng kinh nghiệm cũ và tư duy chủ quan thường khiến nhiều Doanh nghiệp đi vào lối mòn và không có khả năng ứng phó với sự thay đổi. Trong một nền kinh tế mở và cạnh tranh ngày càng cao, những Doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn phát triển Thương hiệu mạnh và vươn xa toàn cầu thì sẽ rất cần hiểu những nguyên lý và cách thức nào để mang lại thành công vững chắc.

CÁC ALBUM KHÁC