Chiến lược cạnh tranh cho các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

Với mục đích giúp các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ nhìn nhận đúng hơn vai trò và sự cần thiết của chiến lược kinh doanh trong bối cảnh hiện nay, ngày 16/8/2014, công ty Giải pháp phát triển doanh nghiệp AMICA đã tổ chức hội  thảo "Đã đến lúc doanh nghiệp Vừa và Nhỏ cần xây dựng chiến lược CẠNH TRANH?".  Theo ThS. Trịnh Đình Long - chuyên gia tư vấn chiến lược và thương hiệu công ty AMICA- cho biết khi đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều, thị trường ngày càng trở nên khốc liệt làm thế nào để có thể vượt lên, bứt phá tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ khác được xem là sự sống còn của doanh nghiệp đó. Tuy vậy, phần lớn các doanh nghiệp Nhỏ và Vừa vẫn còn hoạt động theo kiểu bộc phát việc xác định chiến lược phát triển còn rất yếu kém, chưa quan tâm đầy đủ đến chiến lược, do vậy doanh nghiệp Việt Nam giải thể và phá sản ngày càng nhiều hơn qua từng năm. Trong buổi hội thảo, ngoài việc chia sẻ những kinh nghiệm thành công rất sát thực của các tập đoàn lớn như Metro, Ryanair, Pepsi,..., các chuyên gia cũng vạch ra những bước đi cụ thể phù hợp

Về phía đại diện doanh nghiệp cũng chia sẻ các vấn đề còn tồn tại của công ty mình và nhờ sự trợ giúp công ty Giải pháp phát triển doanh nghiệp AMICA. Kết thúc buổi hội thảo, vẫn còn khá nhiều chủ doanh nghiệp muốn đặt thêm câu hỏi, tuy nhiên do thời gian có hạn, các chuyên gia hẹn sẽ chia sẻ sâu hơn ở những buổi hội thảo khác của công ty AMICA.

Để biết thêm thông tin về buổi hội thảo, mời quý vị xem video do kênh truyền hình VITV thực hiện:

Tags: video