Chương trình kiểm tra hoạt động hệ thống và chi nhánh Fendi Sài Gòn ngày 04/05/2017

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình "Kiểm tra hoạt động hệ thống phân phối và chi nhánh Fendi Sài Gòn", nằm trong khuôn khổ của dự án tư vấn "Xây dựng chiến lược cạnh tranh và phát triển thương hiệu Phòng tắm kính thế hệ mới Fendi".

Ông Lê Tấn Trung - nguyên Giám đốc bán hàng của PepsiCo, Trung Nguyên Coffee, ... và hiện nay ông cũng là Chuyên gia tư vấn hệ thống của công ty AMICA, đã đồng hành trong việc hướng dẫn, huấn luyện trực tiếp cho Giám đốc chi nhánh Fendi Sài Gòn. Trong thời gian này, có ông Trịnh Đình Long - Tổng giám đốc công ty AMICA - Chuyên gia tư vấn chiến lược, trưởng dự án tư vấn và bà Trịnh Thu Thủy - Giám đốc dự án đã cùng bay vào Sài Gòn để cùng phỏng vấn, kiểm tra, đánh giá sức khỏe của hệ thống ngoài thị trường.

CÁC ALBUM KHÁC