Khóa đào tạo: "Xây dựng hệ thống KPI trong quản trị doanh nghiệp - Công ty Hữu Nghị" ngày 26/10/2018 tại Hà Nội

Dưới đây là một số hình ảnh của Khóa đào tạo: "Xây dựng hệ thống KPI trong quản trị doanh nghiệp" dành cho toàn bộ các cấp Quản lý, Phó giám đốc, Giám đốc bộ phận / phòng / khối/ chi nhánh / công ty con, Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc của công ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị. Khóa đào tạo cung cấp kiến thức nền tảng là một trong những hoạt động của dự án "Tư vấn và Xây dựng lương 3Ps cho công ty Hữu Nghị", nhằm đảm bảo tính thông suốt và có cùng ngôn ngữ trước khi chúng tôi tiến hành tư vấn và bàn giao lại khi chúng tôi rời đi.

 

Dự án do bà Vũ Hồng Thương đảm nhận. Bà Thương có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn nhân sự tại các công ty Big 4. Bà cũng là một trong các chuyên gia tham gia dự án nhân sự của AMICA.

 

 

CÁC ALBUM KHÁC