Tham dự Lễ tổng kết kinh doanh năm 2017 và Định hướng năm 2018 - công ty TNHH Thương Mai Hữu Nghị (Friendship)

Công ty AMICA tham dự Lễ tổng kết kinh doanh năm 2017 và Định hướng năm 2018 - công ty TNHH Thương Mai Hữu Nghị (Friendship) được tổ chức tại Nhà máy Friendship, Hưng Yên vào ngày 4/2/2018. 

Công ty AMICA là đơn vị tư vấn Chiến lược của công ty Hữu Nghị, tư vấn xây dựng chiến lược thương hiệu "Phòng tắm kính thế hệ mới Fendi" - một sản phẩm chiến lược của công ty Hữu Nghị. 

CÁC ALBUM KHÁC