Chương trình quản trị bán hàng: "Thiết lập mục tiêu và Công cụ huấn luyện" - Công ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị ngày 27, 28/10/2018 tại Hà Nội

Dưới đây là một số hình ảnh

CÁC ALBUM KHÁC