Talkshow "Hướng nghiệp công việc Quản trị kinh doanh & Marketing cho sinh viên Ngoại Ngữ Kinh Tế - Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân" được tổ chức ngày 10/11/2014, tại Hà Nội

CÁC ALBUM KHÁC