Khóa đào tạo: "Quản trị Marketing căn bản - Công ty tư vấn tài chính & kế toán FAC"

Ngày 24, 25/10/2012 vừa qua, công ty AMICA tham gia giảng khóa đào tạo "Quản trị Marketing căn bản" dành cho các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa nằm trong dự án Nâng cao năng lực cho Lãnh đạo và Nhân viên, được hỗ trợ của Bộ Tài Chính theo lời mời và tổ chức bởi công ty TNHH Tư vấn tài chính & kế toán FAC.

Khóa đào tạo được giảng dạy và hướng dẫn bởi ông Trịnh Đình Long, Tổng giám đốc công ty AMICA - Chuyên gia, Giảng viên tư vấn và đào tạo Chiến lược và Marketing.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động trên lớp của khóa đào tạo.

CÁC ALBUM KHÁC