Nghiên cứu thị trường

Tháng 5/2013 vừa qua, INFOTV-Kênh thông tin kinh tế, tài chính và thị trường chứng khoán của Đài truyền hình Việt Nam đã thực hiện một phóng sự về tiềm năng, sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường tại Việt Nam.
Đặc biệt trong đó có cuộc phỏng vấn quan trọng với Tổng giám đốc Công ty Giải pháp phát triển doanh nghiệp AMICA-ông Trịnh Đình Long về vai trò cũng như thực tiễn hoạt động nghiên cứu thị trường của một công ty tư vấn như AMICA.

Tags: video