Seminar "Xây dựng Chiến lược Công nghệ thông tin đồng bộ với Chiến lược Công ty để hiện thực hóa kinh doanh", ngày 8/8/2015, tại Hà Nội.

Seminar được trình bày và hướng dẫn thảo luận bởi ông Vũ Hoàng Liên - nguyên Giám đốc Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT. Ông Liên cũng đóng vai trò Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, ông là 1 trong 3 nhân vật từng được vinh danh hồi năm 2007 có ảnh hưởng lớn nhất đến Internet Việt Nam trong một thập kỷ (2007 - 2017).

Ông Liên cũng là Chuyên gia tư vấn Chiến lược Quản trị Công nghệ thông tin, tham gia các dự án tư vấn doanh nghiệp của công ty AMICA.

Seminar được tổ chức dưới hình thức coffee talk cởi mở, dành cho một số Giám đốc, Chủ doanh nghiệp Nhỏ và Vừa.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động đã diễn ra.

CÁC ALBUM KHÁC