“Năm cần” và “ba chú ý” trong việc quản lý nhân viên

Năng lực của mỗi nhân viên đều có tính khuynh hướng và biến động. Chỉ có thông qua một hệ thống đánh giá thích hợp, các cấp quản lý mới đánh giá được những biến động trong đội ngũ nhân viên. Các doanh nghiệp cần phải không ngừng sửa đổi, hoàn thiện chính sách dùng người và hướng dẫn nhân viên từng bước hoàn thiện mình trong công việc.

 

 

Ươm mầm tài năng một việc làm cần thiết của doanh nghiệp

Việc thực hiện thành công bất kỳ mục tiêu nào cũng đều đòi hỏi phương pháp quản lý khoa học và biện pháp thực hiện hợp lý. Quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp cũng vậy.

Trước tiên, việc quản lý và dùng người của các doanh nghiệp nên chú ý “5 cần”.

Cần có áp lực

Nếu không có một hệ thống đánh giá thành tích của nhân viên một cách khoa học, công bằng thì các cấp quản lý không thể biết được năng suất lao động của mỗi nhân viên, không có căn cứ để đánh giá việc dùng người của mình là đúng hay sai. Do đó, tạo ra áp lực đối với nhân viên là một trong những nền móng của việc quản lý nhân viên tốt

Cần năng động sửa đổi, hoàn thiện công tác nhân sự

Năng lực của mỗi nhân viên đều có tính khuynh hướng và biến động. Chỉ có thông qua một hệ thống đánh giá thích hợp, các cấp quản lý mới đánh giá được những biến động trong đội ngũ nhân viên. Các doanh nghiệp cần phải không ngừng sửa đổi, hoàn thiện chính sách dùng người và hướng dẫn nhân viên từng bước hoàn thiện mình trong công việc.

Cần có không gian phát triển

Doanh nghiệp nào có đường lối phát triển rõ ràng, hệ thống đánh giá năng lực công bằng, doanh nghiệp đó sẽ đảm bảo được sự phát triển năng lực lâu dài của nhân viên, đồng thời còn khích lệ nhân viên làm việc có hiệu quả.

Cần có sự chuẩn bị từ trước

Doanh nghiệp cần luôn có nguồn nhân lực thay thế đủ năng lực ở các vị trí quan trọng. Do đó, đào tạo và quản lý đội quân dự bị này là việc làm tất yếu của doanh nghiệp

Cần phải gắn liền quyền lợi và trách nhiệm

Cần phải hoàn thiện hệ thống phân định quyền lợi và trách nhiệm tại mỗi doanh nghiệp. Khi cất nhắc một nhân viên lên một chức vụ nào đó, cần phải có các chế độ thù lao tương ứng với trách nhiệm mà nhân viên này phải gánh vác. Như vậy nhân viên đó mới phát huy hết tài năng trong công việc được giao.

Ngoài việc xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống quản lý, việc đưa hệ thống vào hoạt động cần chú ý đến các điều sau.

Chú ý đến tiềm năng của nhân viên

Dùng người là một quá trình lâu dài, mọi nhân viên khi làm công việc mới đều gặp nhiều khó khăn. Một nhân viên có năng lực ít ra cũng hoàn thành được những công việc cơ bản ở chỗ làm việc mới. Đối với các nhân viên đó, doanh nghiệp nên mạnh dạn tin dùng.

Chú ý đến môi trường làm việc

Môi trường làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp. Các cấp quản lý doanh nghiệp cần chú ý cải thiện, đổi mới môi trường làm việc đảm bảo phát huy năng lực của đội ngũ nhân viên lên mức cao nhất.

Chú ý chiến lược dùng người lâu dài

Không vì thành công trước mắt mà đề cao thái quá và cũng không vì thất bại tạm thời mà phủ nhận hoàn toàn năng lực của nhân viên. Nên khuyến khích đội ngũ nhân viên tìm tòi, thử nghiệm những cái mới, phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Nguồn: AMICA sưu tầm

Tags: 3

BÀI VIẾT LIÊN QUAN